ติดต่อสถานี

สถานีวิทยุกลุ่มสื่อสารเพื่อการศึกษา FM 103 MHz.
วัดสําโรงเกียรติ (หลวงพ่อตาตน) ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-921778,087-1547844